Dwarshuis Roderwolde

Inleiding

Een in 1904 gebouwd DWARSHUIS in Ambachtelijk-traditionele stijl met Eclectische kenmerken met later aangebouwde schuur. Opdrachtgever was dhr. Rietema, directeur van de molen Woldzigt. Voor de bouw is volgens de eigenaar materiaal gebruikt van de in 1903 afgebroken school achter de Catharinakerk in Roden. De aangebouwde schuur valt vanwege verbouwingen en de inrichting tot afzonderlijke wooneenheid buiten de provinciale bescherming, die zich derhalve alleen richt op het woonhuis aan de straat. Binnen het waardevolle bebouwingslint van Roderwolde neemt het woonhuis door onder meer de situering naast de teruggerooid gelegen rijksmonumentale molen en de witte kleur een zeer beeldbepalende plaats in. Ook de tegenoverliggende Schipsloot, die aansluiting heeft op het verderop gelegen Peizerdiep, draagt in positieve zin bij aan dit beeld. Hoewel ook het woonhuis enkele wijzigingen heeft ondergaan zijn voldoende waarden aanwezig om in aanmerking te komen voor provinciale bescherming.

Omschrijving

Het uit 1 bouwlaag bestaande en gedeeltelijk onderkelderde DWARSHUIS is gebouwd op een rechthoekige plattegrond. De gevels zijn opgetrokken in beige blokpleisterwerk op een bruine plint met bruin gepleisterde banden. Het geheel wordt gedek door een overkragend schilddak met daarop een gesmoorde oude Hollandse pan. Op het dak twee wit geschilderde gemetselde nokhoekschoorstenen en in het oostelijk dakschild twee niet originele dakvensters. Rondom een geprofileerde daklijst met een verkropte en uitkragende houten bakgoot op klossen. Aan de voorzijde (zuidzijde) wordt de goot onderbroken door een verhoogd middenrisaliet met dakkapel onder zadeldak; getoogde gevelopening voor porte brisee; decoratieve windveer; piron; getoogde zijvensters. Hiervoor een houten balkon, rustend op houten korbeel; houten balustrade met vaasvormige balusters. Diverse onderdelen van balkon, windveren en goten zijn in stijl vervangen.
De gevels worden geleed door T-vensters met getoogd bovenlicht, houten lekdorpel en niet originele aluminium zonwering. De bovenlichten zijn beschilderd in imitatie glas-in-lood. De voorste hoeken zijn voorzien van gepleisterde hoekpilasters.
De entree is gelegen in het midden van de symmetrische voorgevel en bestaat uit een segmentboogportiek; getoogd bovenlicht met glas-in-lood; gemetselde stoep, niet originele deur.

Waardering

Het woonhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het woonhuis vertegenwoordigt waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van notabelen in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het dwarshuis uit circa 1890 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Ambachtelijk-traditionele stijl met Eclectische kenmerken in Drenthe;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Ambachtelijk-traditionele stijl met Eclectische kenmerken

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het woonhuis voortkomend uit de beeldbepalende situering aan de doorgaande weg naast de rijksmonumentale molen en als onderdeel van het bebouwingslint van het cultuurhistorisch waardevolle gebied van Roderwolde en omstreken

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van het dwarshuis;
  • vanwege de waarde van het woonhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de structuur en het bebouwingsbeeld van het bebouwingslint binnen cultuurhistorisch waardevolle gebied van Roderwolde en omstreken