Dubbel herenhuis Assen

Inleiding

Een in 1906 gebouwd DUBBEL HERENHUIS, naar ontwerp en in opdracht van de Groninger aannemer/ontwerper P. Belgraver. Het dubbele woonhuis is gebouwd in Overgangsstijl met Art Nouveau invloeden en maakt deel uit van een gevelwand met woningen uit dezelfde periode en met vergelijkbare stijlkenmerken. Het pand ligt tegenover het Asserbos.

Omschrijving

Het dubbele HERENHUIS op rechthoekige plattegrond bestaat uit twee bouwlagen en is opgetrokken in geel-oranje verblendsteen op een vrij hoge hardstenen plint. Het geheel wordt gedekt door een afgeknot schilddak waarop een gesmoorde muldenpan; lijstgevel met bakgoot op klossen. In het westelijk dakschild twee houten dakkapellen onder lessenaarsdak. Gemetselde schoorsteen van rode baksteen op zuidelijk dakschild; bovenzijde van gestapelde betonnen tegels vervaardigd schoorsteenbord.
De gevels worden geleed door staande vensters met een getoogd bovenlicht voorzien van een verticaal ingedeelde roedenverdeling met groen/geel gekleurd gehamerd glas; segmentboog met hardstenen aanzetsteen; hardstenen onderdorpel; speklagenen; hardstenen cordonlijst; staafankers zijgevel. De twee door middel van een platte, in het muurvlak verzonken regenpijp van elkaar gescheiden identieke geveldelen worden beëindigd door een gemetseld fries met velden in rood en crèmekleurige verblendsteen, waartussen houten gootklampen zijn aangebracht; langs onderzijde fries gemetselde druiplijst van rode vormsteen. De bovenlichten van alle gevelopeningen zijn voorzien van een verticaal ingedeelde roedenverdeling. Van de brede gevelopeningen op de verdieping is de rechter geplaatst in een terugliggend spaarveld onder rollaag en voorzien van openslaande deuren die uitkomen op een balkon met houten balustrade. In de noordelijke zijgevel is één klein venster per bouwlaag aangebracht. Ovale gietijzeren beluchtingsroosters in de plint.
De achtergevel staat grotendeels achter een twee bouwlagen hoge houten uitbouw. Op de begane grond serres met roedenverdeling in de bovenlichten; aan weerszijden een door een bakstenen muurtje gescheiden veranda. Op de verdieping een over de gehele gevelbreedte doorgetrokken balkon met houten tussenwand en een balustrade met gietijzeren spijlen. Het platte dak heeft een houten borstwering en steunt op standvinken.
De entrees bevinden zich links in de afzonderlijke woonhelften en bestaan uit een smalle houten paneeldeur; 8-ruits venster; houten kijkdeurtje; geprofileerd kalf; getoogd bovenlicht met roedenverdeling; natuurstenen onderdorpel en neut; ingemetselde hardstenen brievenbus; natuurstenen stoep met smeedijzeren rooster, waaronder een keldervenster. Het voortuintje van nr. 145 wordt omheind door het oorspronkelijke SMEEDIJZEREN HEKWERK.

Waardering

Het dubbele herenhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het dubbele herenhuis met bijbehorende hekwerk vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de stedelijke burgerij in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het dubbele herenhuis met bijbehorende hekwerk uit 1906 naar ontwerp van de Groninger aannemer/ontwerper P. Belgraver als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Overgangsarchitectuur met invloeden uit de Art Nouveau in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Overgangsarchitectuur met invloeden uit de Art Nouveau

Stedenbouwkundige/ensemble waarde:

  • vanwege de bijzondere betekenis van het woonhuis met bijbehorende hekwerk voortkomend uit de beeldbepalende situering aan de Beilerstraat, als belangwekkend onderdeel van de gevelwand tegenover het Asserbos in een niet planmatige, vroeg twintigste-eeuwse stadsuitbreiding die aansluit op de voornamelijk negentiende-eeuwse bebouwing in de ‘paleizenbuurt’ in Assen;
  • vanwege de ensemblewaarde van het dubbele herenhuis met bijbehorende hekwerk met de naastgelegen dubbele herenhuizen Beilerstraat 149-151 en Beilerstraat 153-155 die eveneens zijn aangewezen als provinciale monumenten

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van het dubbele herenhuis en het bijbehorende hekwerk;
  • vanwege de waarde van het dubbele herenhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige context en het bebouwingsbeeld van de straatwand tegenover het Asserbos

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het dubbele herenhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken