Burgerwoning Nietap

Inleiding

Een in 1915 in opdracht van H.J. Bronsema uit Leek in Overgangsarchitectuur gebouwde BURGERWONING op samengestelde plattegrond. De architectuur van de door architect H. Hillebrand te Nietap ontworpen woning kent invloeden afkomstig uit de Jugendstil en de Chalet-stijl. Het vrijstaande pand vormt een ensemble met het in dezelfde stijl gebouwde naastgelegen pand op nummer 73 dat eveneens is aangewezen als provinciaal monument. Het pand staat aan een uitvalsweg met een reeks van burgerwoningen uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Bijzonder onderdeel vormt de loggia tegen de oostelijke zijgevel. De achtergevel is grotendeels opnieuw opgetrokken en heeft evenals de platte aanbouw aan de achterzijde weinig monumentwaarde. De achtergevel en de aanbouw aan de achterzijde vallen derhalve niet onder de provinciale bescherming. In de voortuin een oude beuk en (sier)bestrating. Zuidoostelijk van de woning staat een eenvoudige vrijstaande schuur onder zadeldak.

Omschrijving

De uit twee bouwlagen en deels onderkelder BURGERWONING op samengestelde plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een laag trasraam van bruin/rode metselklinker onder bruingeglazuurde afzaat. Het geheel wordt gedekt door een overkragende samengestelde kap met daarop een niet oorspronkelijke bruin/rood geglazuurde opnieuw verbeterde Hollandse pan.
Links tegen do oostgevel een erker met een rechte en een schuine zijde waarboven een loggia onder doorlopend gedeelte van het oostelijk dakschild; vernieuwde balustrade met gestileerde dubbel vaasvormige balusters; pijlers en korbeel voorzien van houtsnijwerk.
Risaliserend deel van de voorgevel, waarin een driedelig staand venster met bovenlicht onder strek; daarboven een overkragend houten balkon op decoratieve klossen; houten balustrade in kenmerkend Jugendstil-motief. Het gevelvlak boven het balkon is enigszins inspringend opgemetseld, hierin drie tegen elkaar gelegen paneeldeuren met getoogd venster; bovenlicht; strek. Daarboven een decoratieve latei op consoles ter ondersteuning van het vanaf daar weer uitkragende metselwerk van de geveltop.
Topgevel met betimmering op klossen in Chalet-stijl, voorzien van plaquette.
De noordgevels worden geleed door (deels samengestelde) H-vensters, op de begane grond onder hanenkam, op de verdieping onder rollaag. In de westgevel onder het dakoverstek een rij van 9 staande vensters. De begane grond van de oostgevel heeft H-vensters onder hanenkam; de verdieping T-vensters onder rollaag.
De entree is gelegen in een portiek onder decoratieve latei aan de rechterzijde van de voorgevel en bestaat uit een niet originele deur met bovenlicht en een zijlicht met bovenlicht onder rollaag. De portiek is aan de rechterzijde open en wordt daar ondersteund door een gemetselde pilaar van rode baksteen. Het plafond bestaat uit wit geschilderde kraalschroten en de gemetselde vloer uit rode vloertegels. Tussen de goot en de latei boven de entree een druiplijst van bruin geglazuurde profielsteen.

Waardering

De burgerwoning is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het woonhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de burgerij of de middenstand in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het woonhuis uit 1915 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Overgangsarchitectuur met invloeden afkomstig uit de Jugendstil en de Chaletstijl in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Overgangsarchitectuur met invloeden afkomstig uit de Jugendstil en de Chaletstijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde:

  • vanwege de betekenis van het woonhuis voortkomend uit de in historisch-functioneel opzicht kenmerkende en bovendien beeldbepalende situering aan de uitvalsweg temidden van een reeks van burgerwoningen;
  • vanwege de hoge ensemblewaarde met het naastgelegen, gelijksoortige woonhuis J.P. Santeeweg 73 dat eveneens in procedure is om te worden aangewezen als provinciaal monument

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur;
  • vanwege de vanwege de waarde van het woonhuis in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de structuur en het bebouwingsbeeld van het lint langs de uitvalsweg

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de burgerwoning in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken