Monumenten in soorten

Rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten

Provinciale monumenten zijn monumenten van bovenlokale betekenis, ze zijn van belang voor de hele provincie. Ze vormen een aparte categorie naast de rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten.

De verschillende soorten:

  • Een rijksmonument is cultuurhistorisch gezien van nationaal belang. De bescherming wordt geregeld in de Monumentenwet 1988. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist over het aanwijzen van rijksmonumenten.
  • Een provinciaal monument is cultuurhistorisch van bovenlokale betekenis. De bescherming van de Drentse monumenten is geregeld in de Provinciale Monumentenverordening 2008. Provinciale monumenten worden aangewezen door het college van Gedeputeerde Staten.
  • Een gemeentelijk monument is van cultuurhistorisch belang voor de eigen gemeente. De bescherming wordt in een gemeentelijke monumentenverordening geregeld. Gemeentelijke monumenten worden aangewezen door het college van Burgemeester en Wethouders.

De Provinciale monumenten

De provinciale monumentenlijst is samengesteld uit twee hoofdgroepen:

  • Gebouwde monumenten tot 1940
  • Gebouwde monumenten vanaf 1940 en ouder dan 40 jaar (‘Wederopbouwperiode’)