Financieringsmogelijkheden

De provincie Drenthe kent een aantal financieringsregelingen waar vanuit eigenaren van een provinciaal monument een aanvraag doen voor subsidie en/of een laagrentende lening. De regelingen richten zich op instandhouding, herbestemming en herontwikkeling van panden. Iedere regeling kent eigen specifieke voorwaarden.