Wijziging opzet Steunpunt Erfgoed Drenthe

De provincie Drenthe heeft in haar Cultuurnota 2017-2020: ‘De verbeelding van Drenthe’ aangegeven dat zij het Steunpunt Erfgoed Drenthe (SED) opnieuw wil vormgegeven.

Voor het Steunpunt Erfgoed Drenthe betekent dit dat de huidige activiteiten vanuit het kantoor aan de Kloosterstraat in Assen zullen worden afgebouwd.

Na 1 januari 2017 zullen de werkzaamheden in de nieuwe vorm worden voortgezet. Vanuit welke locatie en op welke manier is op dit moment helaas nog niet bekend.

 


De provinciale monumenten:

Een monument is in vele opzichten een bijzonder bezit. In de eerste plaats natuurlijk voor de eigenaar. Maar monumenten geven een gebied ook een eigen identiteit en daarmee zijn ze een kostbaar bezit voor dorpen en steden en het platteland. Ieder afzonderlijk vertellen ze het verhaal van de plek.

In 2007 heeft de provincie Drenthe een inventarisatie laten uitvoeren om de gebouwen die van ‘bovenlokaal belang’ zijn, in beeld te krijgen. Hieruit werd in 2009 een eerste selectie van 225 beschermde provinciale monumenten van vóór 1940 aangewezen. Een jaar later zijn daar nog eens 70 monumenten uit de “Wederopbouwperiode” (vanaf 1940 en ouder dan 40 jaar) aan toegevoegd. De totale lijst vormt een staalkaart van vele eeuwen leven en werken.

Het Verhaal van Drenthe.