OPROEP: Duurzame Monumentenzorg (DuMo) staat de laatste tijd erg in het nieuws. Steunpunt Erfgoed Drenthe is benieuwd naar uw ervaringen op dit gebied en roept (provinciale) monumenteneigenaren op dit te delen met anderen.

Waar bent u bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen aan uw monument tegenaan gelopen? Wat ging er goed? Wat ging er fout/ Heeft u vooraf advies ingewonnen? Heeft u de werkzaamheden zelf uitgevoerd of een deskundige in de arm genomen?

U kunt uw mail sturen naar: info@erfgoeddrenthe.nl


De provinciale monumenten:

Een monument is in vele opzichten een bijzonder bezit. In de eerste plaats natuurlijk voor de eigenaar. Maar monumenten geven een gebied ook een eigen identiteit en daarmee zijn ze een kostbaar bezit voor dorpen en steden en het platteland. Ieder afzonderlijk vertellen ze het verhaal van de plek.

In 2007 heeft de provincie Drenthe een inventarisatie laten uitvoeren om de gebouwen die van ‘bovenlokaal belang’ zijn, in beeld te krijgen. Hieruit werd in 2009 een eerste selectie van 225 beschermde provinciale monumenten van vóór 1940 aangewezen. Een jaar later zijn daar nog eens 70 monumenten uit de “Wederopbouwperiode” (vanaf 1940 en ouder dan 40 jaar) aan toegevoegd. De totale lijst vormt een staalkaart van vele eeuwen leven en werken.

Het Verhaal van Drenthe.