De provinciale monumenten

Een monument is in vele opzichten een bijzonder bezit. In de eerste plaats natuurlijk voor de eigenaar. Maar monumenten geven een gebied ook een eigen identiteit en daarmee zijn ze een kostbaar bezit voor dorpen en steden en het platteland. Ieder afzonderlijk vertellen ze het verhaal van de plek.

In 2007 heeft de provincie Drenthe een inventarisatie laten uitvoeren om de gebouwen die van ‘bovenlokaal belang’ zijn, in beeld te krijgen. Hieruit werd in 2009 een eerste selectie van 225 beschermde provinciale monumenten van vóór 1940 aangewezen. Een jaar later zijn daar nog eens 70 monumenten uit de “Wederopbouwperiode” (vanaf 1940 en ouder dan 40 jaar) aan toegevoegd. De totale lijst vormt een staalkaart van vele eeuwen leven en werken.

Steunpunt Erfgoed Drenthe wijzigt

De werkzaamheden van het Steunpunt Erfgoed Drenthe worden anders georganiseerd. Vooralsnog kunt u op de volgende wijze uw vragen stellen en/of advies vragen:

Vragen en advies over subsidiemogelijkheden inzake herbestemming karakteristiek bezit en monumentale panden in Drenthe:
Dineke Arends, team subsidie & inkoop, provincie Drenthe. Zie ook www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket. Telefoon 0592 365 555, post@drenthe.nl

Vragen en advies over restauratie van panden en bouwkundige kwesties van monumentale panden:
Piet Bleijleven, Monumentenwacht Drenthe, www.monumentenwachtdrenthe.nl; info@monumentenwachtdrenthe.nl, tel 0591 371652.

Vragen en advies over herbestemming van panden (vraag en aanbod bij elkaar brengen):
Kenniscentrum Herbestemming Noord/DBF, Gedempte Molenwijk 22B, 8442 BG Heerenveen 0513 – 249 000, www.stichtingdbf.nl, info@stichtingdbf.nl

Als u wijzigingen aan een pand wil doen, u overweegt een omgevingsvergunning aan te vragen of wilt wilt weten wat wel of juist niet mogelijk is bij een monumentaal of beeldbepalend pand: neemt u contact met de gemeente waarin het pand ligt. Vraag naar de contactpersoon monumentenzorg.

Heeft u andere vragen op het gebied van gebouwd erfgoed, dan kunt u contact opnemen met dhr. Jelle Langeland, provincie Drenthe, 0592 365 555.

Deze website is vanaf 1 januari 2017 niet meer bijgehouden en kan inhoud bevatten die niet meer actueel is.